SEKRETESSPOLICY

PERSONUPPGIFTER

När du blir handlar t.ex. en Regnkappa hos Bomärke registreras dina uppgifter för att du skall kunna utföra köpet. När du köper en vara av oss godkänner du vårt avtal. Bomärke behandlar all personlig information konfidentiellt, ingenting förs vidare till tredje person. Du har rätt att begära att få ta del av dina uppgifter. Om det är något som inte stämmer kan du få det ändrat eller borttaget. För att ta del av din information; maila info@bomarke.co

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

LAGVAL

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Bomärke förbehåller sig rätten att häva köpet om detta befaras. Tvist enligt dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag.

FRÅGOR

Vid frågor kontakta kundtjänst via: info@bomarke.com