Villkor

Leveranser och avbeställning 

Bomärke levererar till hela världen. Leveranser sker i samarbete med Posten samt deras samarbetspartners i andra länder runt om i världen. Leveranser inom Sverige sker normalt inom 2-4 arbetsdagar. 

Bomärke är ansvariga ifall varan skadas eller kommer bort på väg till dig. Du måste då kontakta vår kundtjänst inom 14 dagar. Kommer varan bort eller blir skadad när du returnerar varan så är det du som är betalningsskyldig. I fall när du som kund anser att leverans dröjer på sådant sätt att du ej längre önskar leverans av beställning, är det ditt ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med dessa köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga beställningen. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Bomärke antigen per e-post eller telefon. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Bomärke rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. 

Order

När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du angett din riktiga e-postadress bland dina uppgifter. Spara detta mail för att underlätta eventuell kontakt med kundtjänst. Orderbekräftelsen (kvittot) gäller också som garantibevis för ditt köp.

Betalning

Du kan välja mellan att handla med kort eller postförskott. Vad det gäller kortbetalning sköter företaget Epay alla våra banktransaktioner och du kan läsa mer om deras debiteringssystem på www.epay.com. Bomärke hanterar inga kreditkortsnummer.

Betalning med kort

Betala med Visa eller MasterCard säkert över Internet direkt i samband med din beställning. Din betalning förmedlas av Epay med säker kryptering enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning. Vid betalning med konto / kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Priser

Alla priser som visas på Bomärke är inklusive 25 % moms. Vid leverans till länder utanför EU betalas särskild moms och tullavgift av köparen, meddelas via e-post.

Beställning

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Bomärke lider ekonomisk skada, polisanmäls. Bomärke reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Bomärke att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att du som kund kontrollerar din vara/varor vid när du tar emot din leverans för att kontrollera att denna är riktig och felfri. När du fått din vara och ser att den inte stämmer med den du beställde, är skadad eller annat fel ska du kontakta kundtjänst inom 14 dagar. Vid reklamation skall kund kontakta vår kundtjänst via e-post info@ bomarke.com. Uppge ordernummer och orsak till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort med anvisningar hur du skall returnera varan. Defekta produkter som returneras bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Vid returer och byten måste paketet alltid förses med ett spårbart kolli-id. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returärendet ej är giltigt och Bomärke har betalat frakten, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 100:- + frakt tur och retur. Bomärke förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med vara av samma modell. Om varan har tagit slut får du tillbaka pengarna. 

Vi lämnar 1 års garanti på våra produkter och gäller från det att kunden mottagit produkten.  Garantin täcker ej självförvållade skador på produkten. När garantin behöver utnyttjas kontaktar kunden vår kundservice. Är produkten köpt i butik, ta kontakt med den butik där du inhandlade produkten. Alternativt kontakta oss direkt, info@bomarke.com

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 10 dagar från att du som kund har mottagit varan enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Bomärke för att få en adress att skicka varan till. Returfrakten bekostas av konsumenten. Om en vara är transportskadad skall Bomärke kontaktas inom 14 dagar för information om ersättning.

Personuppgifter

När du blir handlar hos Bomärke registreras dina uppgifter för att du skall kunna utföra köpet. När du köper en vara av oss godkänner du vårt avtal. Bomärke behandlar all personlig information konfidentiellt, ingenting förs vidare till tredje person. Du har rätt att begära att få ta del av dina uppgifter. Om det är något som inte stämmer kan du få det ändrat eller borttaget. För att ta del av din information; maila info@bomarke.com 

Transportskadat gods

Om en vara från Bomärke skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten) dock senast inom 7 dagar. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. Transportskador skall också rapporteras till oss inom 10 dagar från mottagandet.

Produktinformation

Bomärke förbehåller sig rätten att justera priser, prisfel, produktinformation, produktbilder och erbjudanden utan notis. De produktbilder och informationstexter som finns tillgängliga återspeglar varan så gott det går. Vi reserverar oss för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Bilderna kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Bomärke friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Bomärkes sortiment förekommande produkter.

Ansvar för fel

Bomärke ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Bomärke bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure

Bomärke skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras, försvåras eller försenas av någon omständighet utanför vår kontroll. Såsom befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsingripande, ny/ändrad lagstiftning, uteblivna tillstånd, krig, brand, översvämning, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir i Bomärkes egendom tills dess full betalning erlagts.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Lagval

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Bomärke förbehåller sig rätten att häva köpet om detta befaras. Tvist enligt dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag.

Frågor

Vid frågor kontakta kundtjänst via:
info@bomarke.com